Modell av liten järnväg till gruva , Bo Justusson (in English...)
Välkommen Min modelljärnväg är liten och gjord med små ambitioner. Jag har använt tidiga svenska banor från järnmalmsgruvor som förebild, och schweiziska serpentinbanor som idékälla till spårplanen. Bakgrundsinformation om järnvägs- och gruvhistoria finns med i sidorna nedan.
Modell- järnväg
1. Introduktion
3. Layout och spårplan
4. Kontruktionsmetoder
5.1 Lokomotiv
5.2 Vagnar

6.1 Huvudstationen
6.2 Hamn, båtar
6.3 Gruvan, byggnader
Historisk bakgrund
2.1 Tidiga svenska järnvägar
2.2 Senare järnvägshistoria
2.3 Malmbanan i Norrbotten

7.1 Järnframställning
7.2 Teckningar av gamla gruvor

8.1 Serpentin-järnvägar i Schweiz
8.2 Serpentin-järnvägar i Tyskland

9.1 Turist information
9.2 Referenser och länkar

Nyheter
- 29 Okt 1996 Första version

-
www.justus2.se - Bo Justusson webbplats
e-post: justusXownit.nu (byt X mot @)
Senast ändrade 2001-12-02 (justerade lšnkar etc)