Konstruktionsmetoder , Bo Justusson
Träram En träram används som bas. Den tillverkades av furuvirke 0.5 x 5 cm. Ramen i sig är instabil men överbyggnaden , skalet, gör det hela stabilt nog. En plan yta lades på genom att limma fast well-pappskivor på ramen. (GIF-bild 3k)
Träram
Papp- lådor På planet limmades ett antal papplådor med höjder anpassade efter det kommande spåret. Den röda linjen visar spåret från basnivån upp till stationen på berget. Som underlag för spåret användes well-pappremsor (visas ej i bilden). (GIF-bild 4k)
Papplådor och spår
Skal med trälim Bergets kontur skapades med pappremsor som limmades mot lådorna etc. Ett skal gjordes genom att doppa bitar av bomullstyg (från gamla lakan) i vitt trälim och klistra ovanpå pappremsorna. Denna metod beskrivs i en artikel av Leon Honings i Model Railroader September 1995. (GIF-bild 4k)
Skal med trä
Färg och textur Jag har just börjat måla skalet och lägga på textur. Huvuddelen ska täckas med gräs och buskar. De brantaste delarna blir berg i dagen. På två ställen finns stenmurar: bakom stationen och nedanför sista kurvan före stationen på berget. (GIF-bild 5k)
3D-spårplan

För mer information se länkar på: Järnvägar - Startsida