Gruvan, byggnader , Bo Justusson
Järnmalms- gruva Gruvbyggnader. Dessa är inte klara än.
Det ska bli ett öppet gruvschakt med lave, maskinhus, skrädhus, och en lastplats för malmvagnar.

Fotot nedan är från Dannemora (Maskingruvan). I mitten laven (där malmen hissades upp), till höger maskinhus (där Sveriges första ångmaskin en gång fanns), till vänster skrädhus (där gråberg plockades bort från malmen för hand). Den svarta triangeln till höger är det öppna schaktet.
    Ett litet industrispår går till vänster om skrädhuset. Järnvägens huvudspår går mellan laven och skrädhuset, mycket nära schaktet!
(GIF-bild 14k. Klicka för att få en större Jpeg-bild, 48k)
Gruvschakt


För mer information se länkar på: Järnvägar - Startsida