Modell av liten järnväg till gruva - Introduktion , Bo Justusson
Förebild Jag började bygga en liten modelljärnväg 1995. Den ska föreställa en sidobana för transport av malm från en gruva på ett berg ner till en huvudstation som har en hamn och ett utgående spår (tänkt att gå till en stambana). Förebild är en del tidiga svenska järnvägar som byggdes runt 1850 för transport av malm och järnprodukter till närmaste kanal eller stor sjö. Stambanorna byggdes åren därefter och de tidiga lokala linjerna anslöts till dessa.
Spårplan (större bild senare)
3-axlig malmvagn
Spårplan Jag ville ha en viss realism i spårplanen och fick inspiration från en del fantastiska linjedragningar i Schweiz och Tyskland: När banan måste klättra uppför en bergsida så har man lagt in 180-graders vändningstunnlar i ändarna, vilket ger en S-formad bana, dvs. en serpentinbana. Sådana konstruktioner är mycket användbara för små modell järnvägar.
    En annan idé från Schweiz är en bro som leder direkt till en tunnel i en bergsida, som den berömda Landwasser viadukten.
Modellen är så liten att den kan lyftas och placeras bakom en dörr när den inte används. Dess mått är: Längd 200 cm, bredd 100 cm, höjd 40 cm, vikt 12 kg.
    Jag har använt H0-skala och normal spårvidd. På en så liten anläggning kan man förstås bara ha små lok och vagnar. Kanske skulle man ha använt smalspår i stället.

Intressant Jag tycker det har varit intressant att studera järnvägs- och gruvhistoria för att få bra förebilder till modellen. Här ingår besök på historiska platser: gamla gruvor, hyttor och museijärnvägar. Jag har samlat turisttips och referenser till böcker och länkar till andra hemsidor, i två särskilda sidor:
- Turistinformation
- Referenser och Länkar

Internet sidor Html-sidorna har gjorts med tabeller för att få en sid-layout med en kolumn för rubriker och två för text och bilder. Bilder har lagrats som 16-färgs GIF-bilder så ofta som möjligt, eftersom det ger små filer som laddas snabbt.
- De skannade fotona har inte blivit så bra. Har du tips om förbättringar?

För mer information se länkar på: Järnvägar - Startsida