Turist-Information, platser att besöka , Bo Justusson
(Länkar rättade jan 2003)
Nora Järnväg Nora Bergslags Veteran Järnväg (NBVJ) startade 1978 och är mycket intressant genom sin kombination av tidig järnväg och järngruva med hytta. Man har två linjer: Nora-Ervalla och Nora-Pershyttan-Gyttorp (25 km tillsammans).
 • Nora-Ervalla linjen öppnades 1856 och är den äldsta normalspåriga järnvägen i Sverige.
 • I Pershyttan finns välbevarade gruvor och en hytta med masugn (öppen som museum sommartid).
 • Nora station är fullt utrustad som på ånglokstiden.
 • Stationsbyggnaden i Järle från 1854 är den äldsta i Sverige.
  Det finns också en vacker bro nära stationen.
 • NBVJ har 12 ånglok och många vagnar och annan utrustning.
  Det äldsta loket är ett sadeltanklok 0-C-0 från 1873.
 • Från mitten av juni till mitten av augusti har man trafik på de två linjerna.
  På lördagar och söndagar med ånglok.

Ekomuseum i Bergslagen Ekomuseum i Berslagen är en kombination av många platser att besöka i Bergslagen, i allmänhet öppna från mitten av juni till mitten av augusti.
 • Utsträckningen är kring den gamla Strömsholms kanal, som är öppen för båtturism under sommaren.
 • I Norberg finns flera gamla gruvor som är värda att besöka. Järnvägen ner till Ängelsberg finns fortfarande, men har endast lite godstrafik.
 • I Ängelsberg finns ett gammalt järnbruk och en unik liten oljefabrik (från 1875).
 • I gamla hamnen i Smedjebacken har man anlagt en liten muséijärnväg med industrilok.
   
 • Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum.
  I Grängesberg, som var den största gruvan i södra Sverige tills den stängdes 1989, kan man se stora moderna gruvbyggnader och besöka lokomotivmuséet, som har ånglok och ellok från TGOJ.
   

Malmbanan Malmbanan i Norrbotten mellan Luleå- Kiruna- Narvik är idag den enda järnmalmsbanan i Sverige. Man har trafik med långa tunga malmtåg, men också passagerartrafik.
- Se även min sida om Malmbanan.
 • LKAB:s järnmalmsgruvor i Kiruna och Malmberget är Europas största. Gruvan i Kiruna går ner till 700 meter under markytan och man bygger en ny huvudnivå på 1000 meter!
 • Gruvan i Kiruna har en besöksgruva som man kan åka ner i och få se stora gruvmaskiner demonstrerade.
 • Abisko, Björkliden och Riksgränsen är fina platser för turism. Man kan besöka Abisko nationalpark. Man kan åka skidor i Riksgränsen fram till slutet av maj.
 • Midnattssolen kan ses i regionen. Vid Torne träsk speglar sig natthimlens vackra blå-röda färgtoner i vattnet.
 • Från Narvik kan man fortsätta ut till Lofoten med dess öar med höga berg.
   
 • MTAB driver trafiken på Malmbanan. På deras webbplats finns info om lok, vagnar, banan etc.
 • Malmbanans vänner hemsida Beskriver föreningen Malmbanans vänner. Bilder från deras museum i Karlsvik i Luleå med lok, station etc.
 • Malmbanans museum i Karlsvik i Luleå har ånglok, malmvagnar, station, modelljärnväg, en 5 km muséi-bana etc. (Länk via Malmbanans vännner)

Järnvägs- muséer
 • Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle har stora samlingar.
  Öppettider: Tisdag-söndag kl 10-16.
  Första lördagen i september har man "Muséets Dag" med speciella arrangemang, ångtrafik etc.
  - Deras äldsta lok är från 1850- och 1860-talen, t.ex. Fryckstad 0-C-0 (1855), SJ B 3 Prins August 1-B-0 tender (1856), SJ 22 Thor 0-B-0 (1961), Carlsund 0-C-0 (1862),
  - Stora ånglok från Malmbanan: SJ Ma 779, 1-D-0 (1904) och SJ R 976, 0-E-0 (1909) vikt 130 ton.

För mer information se länkar på: Järnvägar - Startsida