Lokomotiv , Bo Justusson
Verkliga Fryckstad
Fryckstad byggdes 1855 för Fryckstadbanan av Munktell's fabriker i Eskilstuna. Det var det andra loket som byggdes i Sverige, och finns idag på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.

Längd 5.5 meter. Vikt 12.2 ton. Effekt 30 hk. Maxfart 25 km/t.
(Foto från museet. Jpeg-bild 28k).

Modell Anna
Detta 2-axliga Fleischmann nr 4000 loco är ett av mina modellok. Det ser trevligt ut och passar bra till en liten sidobana.

Min ambition är inte att uppnå exakta modeller men att fånga karaktären hos en liten gruvjärnväg. (Foto Fleischmann. Jpeg-bild 28k)


För mer information se länkar på: Järnvägar - Startsida