Senare järnvägshistoria , Bo Justusson
Stambanor År 1853 beslöt den svenska riksdagen att bygga statliga stambanor genom Sverige. Stambanan från Stockholm till Göteborg blev klar 1862, och till Malmö 1866 etc. Många privata järnvägar byggdes med anslutning till stambanorna, ofta smalspåriga.

Max banlängd 1938. De flesta privata järnvägar fick senare ekonomiska problem och köptes upp av staten fram till 1950. Många banor lades ned, speciellt de smalspåriga.

TABELL 1. SVENSKA JÄRNVÄGSNÄTET, KM
År  Totalt  Statliga   Privata
    km  normal smal  normal smal
1856   66   32   0   34   0
1860  527  303   0  176   48
1870  1727  1118   0  376  233
1880  5876  1956   0  2686  1234
1890  8018  2613   0  3730  1675

1900 11303  3850   0  4832  2621
1910 13829  4418   0  6133  3278
1920 15160  5506   0  6081  3573
1930 16810  6641   0  6386  3783
1940 16756  9226  436  3997  3097

1950 16640 12436 2730  728  746
1960 15399 12203 2255  665  276
1970 12203 11279  265  501  158
1980 12006 11195  182  440  189
1990 11211 10801   0  334   76
1994 10798   .   0   .   66

Källa: Statistiska centralbyrån

Järnlinjer Viktiga linjer med järn som gods var TGOJ från Grängesberg till Oxelösund, och Malmbanan från Malmberget till Luleå och till Kiruna och Narvik (1902). Alla tre för malmtransport. Bergslagernas järnväg från Bergslagen ner till hamnen i Göteborg var för järnvaror. Malmbanan är idag den enda banan för transport av järnmalm i Sverige. Det är en mycket fascinerande bana.

- Mer info om Malmbanan, se nästa sida!


Struktur- förändringar Trots att de små gruvorna och järnverken fick bättre transporter så blev resultatet att de stora vann mera, eftersom transporter kunde göras till stora effektiva anläggningar. Antalet gruvor och bruk minskade successivt och idag finns bara 2-3 gruvor (zink) kvar i Bergslagen (Garpenberg och Zinkgruvan). Svensk gruvverksamhet är idag koncentrerad till norra Sverige kring Skellefteå och kring Kiruna.


För mer information se länkar på: Järnvägar - Startsida