Referenser och länkar , Bo Justusson
Video Det finns många företag som gör videor om järnvägar. Här några som har hemsidor med foton och video-klipp.

Tidskrifter Några tyska tidskrifter som har artiklar om smalspårsbanor och modeller av dem. De innehåller också annonser om modeller för smalspår, videor, böcker etc.
 • Eisenbahn Modellbahn Magasin.
 • MIBA Miniaturbahnen. Specialutgåvor: Schmalspuhrbahnen - Vom Vorbild zum Modell.

Länkar

Muséi- banor
 • Railway Museums in Sweden av Roland Bol. En förteckning över museer och bevarade järnvägar med adresser, öppettider, länkar till hemsidor, karta med lägen etc.
 • NBVJ homepage Nora Bergslags Veteran Järnväg presenteras, många foton. (på svenska)
 • Malmbanans vänner homepage En muséi-förening för Malmbanan i Norrbotten. Med bilder från deras museum i Karlsvik i Luleå med lok, stationer etc. (svenska och engelska hemsidor)

Modell- järnvägar

Böcker
 • Fischerström, Iwan W. (1971) Järnvägarna i Sverige. 131p
  - Den har ett bra avsnitt om tidiga järnvägar, med kartor.
 • Bursell, Barbro (1984) Järnvägarna - en förutsättning för industrialiseringen. I Fataburen 1984. 20p, ISBN 91-7108-237-9.
 • Håkansson, Nils Göte (1983) Wessman-Barkens järnväg. 158p, ISBN 91-85098-30-2.
 • Olsson, Torsten (1995) Norbergsbanorna. 168p, ISBN 91-7266-134-8
 • NBVJ (1988) 10 år med Nora Bergslags Veteran-Jernväg 1978-1988. 99p, ISBN 91-7970-341-0.
 • Krantz, Claes (1956) Järnets väg. Nora Bergslags Järnväg 100 år, 1856-1956, 239p
  - Författaren gjorde ett antal teckningar av gruvor m.m. omkring 1955. En del har jag med på min sida Teckningar av gamla gruvor.
 • Riksantikvarieämbetet (1993) Gruvbyggnader i Bergslagen. 147p ISBN 91-7192-841-3
 • Lindstedt, Sam (red), Norstedts förlag (1929) Uppfinningarnas bok, vol 1-9.
  - Detta är ett imponerande bokverk om uppfinningar och teknik i början av 1900-talet och historik dessförinnan. Totalt ca 9300 sidor! Kapitlet om Järnvägar har skrivits av 1:e baningenjör Oscar Werner. Från det har jag hämtat kartorna om Serpentin-järnvägar. Jag har även använt bilder och information från kapitlet om Gruvteknik. Boken finns på bibliotek.

Affärer Affärer för modelljärnvägar i Stockholm och en del andra städer:
 • MJ Hobby Experten, Malmskillnadsgatan 42, Stockholm, Box 70, S-14222 Trångsund, tel 08-248910
 • Tumba Musik och Hobby, Hallunda torg, Box 34, S-14501 Norsborg (13 km syd-väst om Stockholm city, T-bana), tel 08-53176900.
 • Modellex AB, Engelbrektsgatan 30, S-70212 Örebro, tel 019-6111534
 • Tåghuset, Viktoriagatan 8, Box 4011, S-30004 Halmstad, tel 035-214284

För mer information se länkar på: Järnvägar - Startsida