Spårplan , Bo Justusson
Modell Anläggningen är 100 x 200 cm. Banan går från en huvudstation längst ner till en gruva på ett berg, med en spårlängd om 700 cm, vilket ger 2 minuters körtid vid en hastighet 6 cm/sek = 18 km/tim. Lutningen är 5 procent. Linjen startar åt vänster och går in i en tunnel och vänder 180 grader. Den kommer ut bakom och ovanför huvudstationen och klättrar till en ny tunnel och vänder 180 grader. Från tunneln går den direkt ut på en bro och fortsätter uppåt och når gruvan efter en sista 180-graders kurva. (GIF-bild 8k)
Spåplan
Tvärsnitt vid mitten Tvärsnittett visar huvudstationen till vänster, de två spåren ovanför, och stationen på berget. (GIF-bild 2k)

- En 3-D ritning visas på nästa sida!

Tvärsnitt
Schweiz, Tyskland Spårplanen är inspirerad av en del järnvägar i Schweiz där banan klättrar uppför en bergsida medelst 180-graders tunnlar. Ett exempel finns vid Bergün på Albula linjen, ett annat vid Montreaux vid Genevesjön på Montreaux- Oberland- Bernau Bahn. I Schwartzwald i Tyskland finns liknande konstruktioner vid Triberg och söder om Blumberg.

- Se sidor om Serpentin-järnvägar!


För mer information se länkar på: Järnvägar - Startsida