Flyg Flygfyrar Flygkartor Radiofyrar Filmer Simulatorer Flygplatser Teknik ⇐ Teman   Hem   
1. Stockholm-Jönköping
2. Jönköping-Malmö
3. Oslo-Göteborg-Malmö
4. Danmark
5. Sverige-Finland
Tyskland,Holland(ty/eng)
USA, översikt

 Flygfyrar i Norden

De optiska flygfyrarna byggdes under 1930-talet, för natt­postflyget.

Här finns en webbsida för varje fyr, ordnade per Luftled 1-5 med mini-bilder o. ingresser.
  - Navigera där med:
    ⇓  ⇑ till nästa/föregående fyr
    bakåt-tangent för åter Luftledsidan

NYTT 2020 Nov:
• Flygfyrar och Hinderljus 1944 o. 1950
• Kontaktpersoner flygplatser,fyrar 1949
Eller använd
- Google-maps karta för alla fyrar.
- Enkla listan nedan, för alla fyrar.
 
Nattpostflyget - introduktion
Bevarade - fyrar o. postflygplan.
• Flygvapnets optiska flygplatsfyrar

Nyheter - senaste uppdateringar


Flygfyrar, Luftleder, Nattpostflyg - på 1920/1930-talen

Önskan om snabbt postflyg på natten var starkt pådrivande för civilflygets tidiga utveckling. Luftleder med optiska flygfyrar fanns i USA ca 1923. Danmark öppnade sin fyrled 1931, Sverige 1933-1934. De optiska fyrarna ersattes av NDB-radiofyrar kring 1950.

Leden till Finland kom till sent och blev kortvarig - kriget kom emellan - men är bäst bevarad genom att man byggde betongtorn. Fyren i Norrtälje har renoverats och är igång ibland.

Jag har samlat material om alla flygfyrar i Norden, med stor hjälp från många andra. Resultaten finns samlade i webbsidor - en för varje fyr - med bilder, texter, koordinater, Google-kartor, utflyktstips i trakten. Första publicering 2010-06-26.

Placering av fyrarna
Placering av fyrarna - på höjder, triangelpunkter, fornrösen, torn, kyrkor,...
• Översiktskarta 1944 - luftleder med flygfyrar och hjälplandingsfält

Flygvapnets flygplatsfyrar NYTT 2013 sept
• Flygvapnets optiska flygplatsfyrar, 1951
- med en Bildfråga: Från vilken flygplats?Enkla fyrlistan för Sverige, Finland, Danmark:

Välj dock hellre Uppdelat på Luftleder, ovan.

  - "NYTT" - och anges för tillägg efter Jan 2013.
  - "K" - anger att Du kan bidra med Kontroll av vad som finns kvar o. bilder. - i Danmark!
  - "B" - anger att Du kan bidra med Bilder, där läget är klarlagt. - i Danmark!

 

Fyrar  Stockholm - Jönköping - Malmö

Fyrar  Stockholm - Mariehamn - Åbo - Helsingfors

 

Fyrar  Malmö - Göteborg - Oslo

 

Tre blev sjöfartsfyrar  i Norra Sverige

 

Fyrar  i Danmark - Köpenhamn - Rödbyhamn

 

Fyrar  i Tyskland och HollandUppdaterad: 2019-02-15, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.