Flyg Flygfyrar Flygkartor Radiofyrar Filmer Teknik Flygplatser Temablock Hem  

Flygplatser på 1930-talet, för civilflyg och nattpostflyg - lista

NYTT 2011-07-06 Förteckningen påbörjades. OBS EJ KLAR! ( = Egna sidor , = Länkar )

Post- och trafikflyget i Norden använde allra först sjöflygplatser.
Kring 1930 byggdes fyrleder med roterande strålkastare och hjälplandningsfält.
Här listar vi namnen på flygplatserna och ger länkar då webbsidor finns (egna och andras).

Tidig teknik

• Tidig teknik på flygplatser NY 2018-02-27
• Sveriges Flygplatser 1938 - kartor och text om utrustning NY 2018-03-04

Sjöflygplatser kring Östersjön


Större civilflygplatser i Norden, på 1930-talet

Översikter av äldre flygplatser i Sverige:

- "Ett år i luften 1949"
- Svensk flygkalender 19xx


Hjälplandningsfält, på 1930-taletUppdaterad: 2018-03-05, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.