Flyg Flygfyrar Flygkartor Radiofyrar Filmer Simulatorer Flygplatser Teknik ⇐ Teman   Hem   

Flygplatser på 1930-talet, för civilflyg och nattpostflyg - Lista

NYTT Webbsida under utveckling. Senaste 2019-09-30. Påbörjad 2011-07-06.
= Egna sidor , = Länkar.

Post- och trafikflyget i Norden använde allra först sjöflygplatser.
Kring 1930 byggdes fyrleder med roterande strålkastare och hjälplandningsfält.
Här listar vi namnen på flygplatserna och ger länkar då webbsidor finns (egna och andras).

Senaste tillägg

NY 2020-11-11 Kontaktpersoner 1949 för flygplatser o. fyrar, LfM, förteckning med namn, adress, telefon för ansvarig, reparatörer m.m.
NY 2019-09-10--30 Jönköpings gamla flygplats, studerad med serie av LfM Flygplatskartor

NY 2019-08-03  Vintage Airports in Southern Scandinavia (7) - XP11-scenery, maps, images.

NY 2018-04-02  Kalmar flyghamn, sjöflygplats på Ängö
NY 2018-03-06  Tidig teknik på flygplatser
NY 2018-03-04  Sveriges Flygplatser 1938 - kartor och text om utrustning

Sjöflygplatser kring Östersjön


Större civilflygplatser i Norden, på 1930-talet

Översikter av äldre flygplatser i Sverige:

- "Ett år i luften 1949"
- Svensk flygkalender 19xx


Hjälplandningsfält, på 1930-taletUppdaterad: 2020-11-11, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.