• in_English  
• Historik - flygfyrar nattpostflyg  

• Teknik, fyrar    
• Tidiga flygplatser    

 Flyg förr i tiden
 om flygfyrar, postflyg, kartor
 av Bo Justusson


 Ljusfyr från 1930-talet, för nattpostflyg →

Flygfyrar i Norden

    per flygled:

Stockholm-Jönköping

  Jönköping-Malmö

    Göteborg-Malmö

Fyrarna visade i Google Maps -

• med länkar till 
mina fyrsidor 

Gamla Flygkartor

Routekartor:
- Stockholm-Malmö-Göteb.
- Finland, USA

- Luftleder
- Flygplatskartor
  Stockholm-
    Mariehamn-
      Helsingfors

 
  Norrtälje flygfyr
  Jan 2015 - Lyser igen!
 • Tändkulemotorer
Danmark: Kastrup
      - Rödbyhamn


Om Postflyv og Luftfyret i Rødby­havn

  Tyskland-
    Holland

Radiofyrar

- Pejl, NDB, VOR
- Radio ersatte ljus~1950
- Luftleder, kartor

• Alla Nyheter  

Flygsimulatorer

• Översikt moderna sims
•Wales,Landmark addons
• Prova NDB-navigering
  på 1950-talet

• Cockpit-sims, på muséer

  Flygvideor

  Bevarade fyrar
    och flygplan

  Öppna frågor
    - Hjälp önskas!


Bo Ju Startsida och Kontakt:
• www.justus2.se
justusXownit.nu - byt X mot @

  TIPS:  För liten text och små bilder?
  Förstora med "Ctrl +"   Återställ: "Ctrl 0"