• Simulatorer DC-3 MPS flygsimulator

Professionell DC-3 simulator hos Multi Pilot Simulations
(MPS) i Nederländerna - och en del om olyckor med gamla plan

• MPS DC-3 sim är en cockpit-simulator som blivit certifierad för pilotträning FTD-2, t.ex. av motor­bortfall vid start eller brand, sådant som inte kan tränas vid normal flygning.

Sex piloter från Flygande Veteraner har varit där och tränat. Lars Sveding har skrivit om detta i förening­ens tidskrift Juni 2019 och Sept 2019.

MPS, Multi Pilot Simulations BV, finns i Groenekan, Utrecht, 32 km sydost Schiphol, Amsterdam.
  • Google Maps 3D

2019-09-22 Fler länkar, se nedan.

  - klicka för större bilder -
• MPS video om simulatorn, youtube
 
Från videon: Instruktören aktiverar olika fel.
Simulatorn är inbyggd i en äkta DC-3 cockpit.


Olyckor med historiska plan har skett - Pilotträning i simulator kan minska riskerna

• Aviation Safety Network Database - Tre allvarligaste olyckorna i Europa med historiska plan:

1. • DC-3 krasch 1991 i Tyskland
Efter start kom man in i dåligt väder (IMC), gjorde en olämplig vänstersväng och kolliderade med en kulle. 28 döda.
2. • DC-3 krasch 1996 i Nederländerna
Planet fick motorbortfall efter start och flöjlingen av propellern fungerade inte. Stressen gjorde att piloterna missade att farten blev för låg, och planet kraschade. Alla 32 ombord omkom.
3. • Ju-52 HB-HOT krasch 2018 i Schweiz
Planet tillhörigt JU-AIR flög i Alperna och började svänga in mot ett smalt pass. Piloterna lyckades inte häva svängen, och planet vek sig mot marken. Hög värme och nedåt­vindar kan ha bidragit. 20 döda.


LänkarSidan uppdaterad: 2019-09-22, Bo Justussson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @