Hem - Kartor för Långfärdsskridsko i Stockholm

Karta - Skarven, Sigtuna

Karaktär
Stora härliga isytor. En del råkar.
Kräver kunskap, utrustning och sällskap.
Sigtuna-Kungsängen ca 16 km. In i vikarna (+10km)
OBS Flera säkra plogade banor, se nedan.

Isläge
Fryser efter de mindre insjöarna.
- Plogad isbana vid Sigtuna, Sigtuna kommn.
- Plogad isbana vid Kairo, Upplands-Väsby kommn.
- Plogad isbana vid Ängsjö friluftsgård, Järfälla kommun.

- Sigtunarännet har ersatt Vikingarännet. Går i mitten av februari, 25km bana.Har då israpport på: sigtunarannet.se
- (Vikingarännet gick Uppsala-Stockholm, första 1999, sista 2017. Tyvärr nedlagt, - se Wiki)
- Se även: När finns det isar?.

Varningar  
- Många sund har öppet vatten, ty här rinner Fyrisåns vatten. Särskilt de smala passagerna nordväst om Sigtuna, t.ex. Erikssund.
- Vid Munkholmen är det öppet både i väster (Tärnsund) och i sydost. Bäst är östra vägen och gå iland vid Roparudden (vid kraftledningen) och promenera 100 meter i strandkanten.
- Råkar uppträder vid vikar och en del tvärs över, men man kan oftast ta sig över.
- Almarestäket har alltid öppet vatten. Åk via Ryssgraven både till Kungsängen och Görväln.

Kommunikationer  
- Pendeltåg till Kungsängen (J), gå längs vägen åt nordost ned till Ryssgraven.
- Pendeltåg till Märsta plus buss till Sigtuna (B), sedan bara 100 m till stranden.
- Bilparkering (P) t.ex. vid Kairo, Kungsängen, Sigtuna.

Sevärt  -   Servering
- Tant Bruns Kaffestuga i Sigtuna
- RC Chocolat café i Sigtuna
- Ängsjö friluftsgård, Lake Life café
- Runsa herrgård.
- Rosersbergs slott, med grotta och runsten vid vikens inlopp.
- Steninge slottsby med Stenladan o. Steninge Bruk restaurang.

Liten kartbild! - Länk till större karta, i ny flik. Skarven m.fl. karta

Kombiturer
- Kombitur: Sigtuna-Kungsängen-Görväln-Kalhäll
- OBS Gå över mellan Ryssgraven och Kungsängen, förbi järnvägsbron. Gå inte via Stäket.

- Till Uppsala (slutmål Skarholmen, inte Fyrisån!): Turer nordväst ut från Sigtuna går via flera osäkra sund, t.ex. är Erikssund alltid öppet, ibland öppet/svagt flera km söderut. Osäkert även vid Signhildsberg och Stavsund.


Startsida.   Uppdaterad 2022-03-18, Bo Justusson.   Skrivs bäst ut som liggande A4. Stora kartan dock stående A4.