Hem - Kartor för Långfärdsskridsko i Stockholm

När finns det isar?, Bo Justusson

När?
Normalt finns det bra isar januari-mars. Om hösten varit kall så även i december, och vid kall vår en bit in i april.
  För att is ska bildas krävs att det varit kring 0 grader i flera veckor och sedan klara, kalla nätter eller minusgrader.
  Isen bär vid 5 cm, men då man åker enskilt måste man ha marginal för svaga partier - krävs 8-10 cm god is.

Var?
Sjöarna fryser till olika tidigt. I medeltal gäller: Dammtorpssjön, Säbysjön, Vallentunasjön (dec), Norrviken (dec-jan), Orlången, Magelungen, Edsviken (dec-jan), Drevviken, Brunnsviken, Skarven, Görväln (jan), St Värtan (jan-feb). Efter Gezelius bok, med tillägg några veckor för tjockare, säkrare is.

Hur vet man? - Länkar (Kollade 2021-02-07!)
Kommunernas info om isläge och plogade banor:
  - Vallentunasjön - Vallentuna kn.

  - Norrviken, Sollentuna kn

  - Edsviken, Danderyds kn (förr även Stora Värtan)

  - Magelungen, Drevviken, Trekanten m.fl.:
    Plogningsstatus, Stockholms kn

  - Orlången Sundby Gårds värdshus, de anger om man har plogat.

Israpportforum
Plogade banor, karta, uppdateras av SSSK o. FF
  - länk hos SSSK   - länk hos FF-Alliansen
(i meny kartskikt avbocka ishallar-isbanor!)
- Israpport Stockholm, Facebook-grupp
  - start 2015, 15.000 medlemmar.

Gamla Isplanket och Utsidan, skridsko nu borta.

Skridskoklubbarnas färdrapporter kan ge indikation om isläget, men tänk på att de avser turer i grupp med erfarna ledare, så läs noga vad de säger om isens tjocklek och säkerhet.
- Friluftsfrämjandet, Stockholmsalliansen - där finns en del nya isobservationer (nedtill höger, på deras sida)

- OBS Klubbarnas färdrapporter görs tillgängliga för icke-medlemmar först en vecka efteråt! Man har byggt avancerade, dyra datasystem med kartor och rapport­funktioner på Internet. Genom att bli medlem kan du bidra och få tillgång till data - det lönar sig!
- SSSK i Stockholm
- Friluftsfrämjandet, sökning "Skridsko"
- FF, Alliansen i Stockholm

Istillväxt
Kyla och klara,kalla nätter med värmeutstrålning ger istillväxt. T.ex. under en natt med:
 - 0 grader på dagen+klar/kall natt, fås +2 cm is.
 - mulet, viss vind, -5 grader, fås också +2 cm.
 - mulet, kav lugnt, -5 grader, fås bara +1 cm.

Cirkatal för tunn is. Vid tjock is fås mindre tillväxt.

Vårsolen
I april blir vårsolen så stark att isytan luckras upp och man skär igenom och det går inte att åka. Risken att gå igenom isen på våren är nog större för skidåkare o vandrare.
    OBS! Isen smälter inte av solen - den löser upp sig till lodräta kristaller (liknar 6-kantiga blyertspennor). Efter en klar/kall natt kan de vara sammanfrysta, men solen på dagen kan få dem att lossna helt. Lurigt!

Varningar
- Sund är extra farliga i Stockholmstrakten p.g.a. strömmar som ger svag is eller öppet vatten. Extra lurigt genom underfrätning - ytan ser lika bra ut som isarna runtom, men ändå för svagt! Flera drunkningsolyckor har inträffat!
  1. Genom Mälaren rinner vatten från många åar ut mot Strömmen, och allt måste genom sunden norr och söder om Ekeröarna (ex. Ormsundet, Almarestäket, sträckan Lövsta - Hässelby - Stockholm).
  2. Sund till havsvikar. Passerande hög/lågtryck och vindar över Östersjön gör att vattennivån varierar flera decimeter upp/ned och ger starka strömmar genom sunden (ex. inloppen till Edsviken, Brunnsviken, Kyrkfjärden).

- Åars ut- och inflöden ger stora vakar (ex. i alla sjöarna)
- Farleder gör att vind och vågor kan bryta upp isen samt ger sprickor (ex. Saltsjön ut mot Vaxholm, söder Ekerö, Riddarfjärden, Årstaviken).
- Under broar och annat som skymmer utstrålning (ex. i Magelungen, Orlången, Innerstan).
- Råkar bildas i gränsen mellan stora isytor p.g.a isens utvidgning (ex. i Värtan, Görväln, Edsviken ibland).
- Sluttande is vid stränder är det mycket lätt att halka baklänges på.

Snö på isen
- Några centimeter nysnö på tjock is hindrar inte, men man ser inte sprickor och snavar lätt. Snö på tunn is bromsar istillväxten och under snöfläckar kan tunn is finnas kvar även då det fryst till på snöfria isytor.

- Om det blåser när det snöar så kan snön blåsa bort från isen eller samlas i fläckar - särskilt på stora isytor. Fläckarna bromsar och man kan lätt ramla. Åk runt fläckarna, eller glid rakt genom.

- Vid mycket snö får man använda de plogade banorna. Längst är de på Vallentunasjön, Norrviken, Edsviken, Drevviken, och därefter Brunnsviken, Magelungen, Orlången, Rönningesjön.

- Regn eller töväder smälter snön och ger vatten på isen. Då bör man inte åka ty man ser ej vakar etc. Men blir det runt 0 grader och ett par klara nätter så fås fin is igen. Se upp med att det först kan bli en tunn frusen yta med vatten under (överis), då kan man skära igenom och ramla och slå sig blodig i ansiktet. Hjälm hjälper!

Blåsigt
Om det blåser kraftigt vill man helst åka med vinden:
- Kombiturer vid nordlig vind:
Norrviken - Edsviken - Brunnsviken.
Sigtuna - Skarven - Görväln - Kallhäll.
- Kombitur vid västlig vind:
Orlången - Magelungen - Drevviken (eller Mag.-Drev.)

Mer fakta
- thinkice.com - Iskunskap, av Johan Porsby SSSK.
- issakerhet.se - Issäkerhetsrådet - samarbete av flera organisationer.

Böcker
- "Isboken", Friluftsfrämjandet (1982 och senare upplagor)
- "Stora boken om Långfärdsskridsko", Mårten Ajne, Henrik Trygg (2012), calazo.se
- "På skridskor i Östra Svealand", Rolf Gezelius (1985, 1994).
- "Stockholms bästa skridskovatten - 60 turer", Hjelmstedt, Sundvall, Larsson (2009), calazo.se
- "Stockholms Friluftsliv", Hjelmstedt, Sundvall, Wåhlin (2007), calazo.se
- "Skrinnarens guide till sjöarna i östra Svealand", Mårten Ajne, calazo förlag (2017)


Startsida.   Senast uppdaterad 2022-02-05, Bo Justusson.   Läs mer i Rolf Gezelius Långfärdsåkning på skridskor.