Hem - Kartor för Långfärdsskridsko i Stockholm

Om Kartor , Bo Justusson

Kartor för skridskoåkare
Kartor köps bäst i Kartbutiken Mäster Samuelsgatan 54.

- Vägkartan (Blå k.) i skala 1:100 000 (1mm=100m) kan fungera bra som en förstakarta. Det räcker med ett blad för Stockholm (nr 106). Bra utflykskarta! Pris ca 100 kr (varierar).

- Terrängkartan (Gröna k.) i skala 1:50 000 (1mm=50m). Här ser man alla vägar, stigar, namn på småöar. TYVEK-tryck rekommenderas - både slitstarkt och prisvärt!

- TYVEK är ett plastfiber­material som ger slitstarka kartor. Man trycker dem i ganska stora format, så man får med flera "gamla" kartblad - ekonomiskt!
  • SSSK Jubileumskarta - var först ut, år 2001, och täcker Sörmland- Stockholm- Uppland. 12 delar, ca 200kr/st.
  • calazo-kartor - smidiga och med specialer över Stockholm Norra resp Södra, Mälaren Västra resp Östra, Stockholms skärgård Norra resp. Södra. Pris ca 180kr per styck. calazo
  Ny Skridskokarta Stockholms närsjöar, av Mårten Ajne.

- SL Stockholmskarta i skala 1:10/30/50 000 ges tyvärr inte ut längre. På Internet finns tidtabeller och kartor: sl.se

Internet
- Lantmäteriet (www.lantmateriet.se) producerar kartor, flygfoton och digitala data, för hela Sverige. Dessa säljs numera via många återförsäljare. - Tips: Historiska kartor - har skannats och finns på Lantmäteriets webbplats.
- Metria (www.metria.se) avknoppat från Lantmäteriet, har en fin webbplats där man kan se valfria utsnitt av kartor och flygfoton, och sedan köpa i olika format.

Hur gjordes kartorna på min webbplats?
- Kartorna på denna webbplats har jag ritat för hand med hjälp av dator.
- Strandlinjer har ritats av grovt från Blå kartan Stockholm.
- Symboler och linjer har ritats in efter egna noteringar, Danderyds iskartor och Gezelius beskrivningar.
- Rutnät med 2km-punkter skapade jag matematiskt.
- Kartorna har sparats som GIF-bilder.
- HTML-sidorna skrevs direkt i kodform med texteditor.

Upphovsrätt --- år 2000
- Upphovsrättslagen gäller för kartor. Därför får man t.ex inte skanna en karta från Lantmäteriet och lägga ut på Internet (om man inte köper en licens). Metoden ovan med grov handritning av en liten del av en allmän kartas innehåll plus egna kartinslag som är huvudinnehållet, bedömer jag vara tillåten och mina kartor bör uppnå s.k. "verkshöjd".

Upphovsrätt --- år 2020
- Lantmateriet.se: "Publicera kartor/bilder i digital form är tillåtet, men det kräver att du tillför egen information ovanpå och att den informationen utgör det primära. Kan göras utan avgift för privatpersoner/ideellt bruk."
- Jag har använt LM:s kartor som bakgrund, gråade, med mitt eget skridskotema ovanpå.

Läs mera
Se "Böcker" på min sida Isläggning och Iskunskap


Startsida.   Senast uppdaterad 2022-02-03, Bo Justusson.