Hem - Kartor för Långfärdsskridsko i Stockholm

Görväln, Näsfjärden

Karaktär
Stora härliga isytor. Risk för råkar.
Kräver kunskap, utrustning och sällskap.
Rundtur ca 18 km, Näsfjärden(+18km)

Isläge
Fryser efter de mindre insjöarna.
Finns ingen speciell israpport - se dock
- När finns det isar?

Varningar  
- Isränna för grusbåtar: Lötens grustäkt - Stockholm. Särskilt då Förbifarten byggs.
- Råkar uppträder på många ställen - man kan ibland ta sig över - annars via land!

- Vid vattenverket på Lövholmen ofta bred råk, ty här möts stora isytor. Söder därom osäkert och ändrar sig p.g.a. strömmar, isrännor, värmeavlopp m.m. Undvik!

- Många sund förblir öppna, ty här rinner vatten från många åar som mynnar i Mälaren!
- Värst är nog Ormsundet och Almarestäket. Vill man fortsätta västerut så gå över vid Ådö eller Björknäs.
- Bra passage från Görväln till Näsfjärden vid Klintudden är mellan holmarna, se grön linje på kartan. Via land om behövs.

Kommunikationer  
- Pendeltåg till Kungsängen (J), gå bron över spåren och backe ned mot stranden, 200 m. Eller utgång bakåt och ned till småbåthamn.
- Pendeltåg till Kalhäll (J), promenad runt berget ner till badplats, 1 km.
- Bilparkering (P) t.ex. badplatsen vid Kalhäll eller vid Görvälns herrgård.

Sevärt  -   Servering
- Herrgårdarna vid Lennartsnäs (badhusen!), Görväln, Ådö m.fl.
- Utsikten från Ö Högholmen (200 m promenad)
- Görvälns Slott, hotell och restaurang.

Länk till större kartbild, i ny flik.
Görväln m.fl. karta
Kombiturer
- Kombitur: Sigtuna-Kungsängen-Kalhäll. - OBS Gå över mellan Ryssgraven och Kungsängen, förbi järnvägsbron. Inte via Stäket.


Startsida.   Senast uppdaterad 2021-02-14, Bo Justusson.   Skrivs bäst ut som liggande A4.