BJ-Kartor - Tema Byggande - Det byggs alltmer i kommuner med inflyttning - men räcker det?

Kartan: Cirklarna har storlek efter antal byggda lägenheter (även i villor).

Du kan: - Peka för värden - Klicka på Grupper -
- Byt variabel småhus/flerbostadshus,
  eller karta Pajer som visar båda
- Gå igenom årtal --- OBS Skalor ändras!
Kommentar: Bostadsbyggandet har släpat efter folkökningen. Först blev det bostadsbrist i storstäderna, men har spritt sig till många kommuner.

Analys av förändring görs nog bäst med Visa Tabell. Orsaken är att antal färdigställda bostäder fluktuerar starkt, p.g.a. att de rapporteras när hela byggprojekten är klara.
Mer fakta:
• Andra kartor, BJ
• SCB - statistik
Kolla även Boverket
och dagstidningar.

Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:

Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  

groupBtns
MESSAGE Your web browser can not handle HTML5 canvas. Install newer!

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • SCB Statistikdatabas     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.