BJ-Kartor - Tema Folkmängd - Storstäder och stora städer ökar kraftigt

Kartan: Symbolerna i kartan har storlek efter folkmängd, och färg efter förändring i procent senaste år - rött för ökning, blått för minskning.

Du kan: - Peka för värden - Klicka på Grupper - Ändra startår, karttyp (t.ex.Trend).
Kommentar:
- NYTT 2013-2014-2015 många fler kommuner har ökat i folkmängd, genom den ökade invandringen!

- Om du byter startår till första år så kan du se förändring på 10 år:   Under de senaste decennierna har storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö ökat kraftigt i folkmängd.
- Men även andra stora städer har ökat, särskilt länshuvudstäder med högskolor, tjänstesektor, industrier.
- Folkminskning var det främst i landsbygdskommuner.
Orsaker? Det finns åtminstone en samvariation med låg arbetslöshet, inkomster, utbildningsnivå,...
Framtid? Kommer ökningen att fortsätta?
- Lågt bostadsbyggande kan verka hämmande.
Mer fakta:
• Andra kartor, BJ
• SCB - statistik


Karta - (kan ändras!)
Vald variabel:

Start-tid:     Vald tidpunkt:
     

Karta:  


Teckenförklaring
  Färg för värden  

groupBtns
  MEDDELANDE Din webläsare klarar inte HTML5 canvas-grafik.
  Därför kan du kan inte ändra kartan nedan. Endast en fast startbild visas.
  Byt till Chrome, Firefox, Opera eller modern version av Internet Explorer (9,10,11..).

Datafil: --     Datauttag: --     Källa: • SCB Statistikdatabas     Webbplats: www.justus2.se     Program: © Bo Justusson, Stockholm.